Technik usług pocztowych i finansowych

Nauka na tym kierunku pozwoli na przygotowanie słuchaczy do świadczenia usług pocztowych i finansowych w sektorze pocztowym na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta.

Cykl kształcenia: 1 rok

KWALIFIKACJE: EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  • firmach pocztowo – kurierskich,
  • punkcie pocztowym,
  • punktach świadczących usługi finansowe,
  • możesz założyć własną firmę świadczącą usługi pocztowo - finansowe