Technik archiwista

Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • składnicach akt oraz archiwach zakładowych. Umiejętności zdobyte na zajęciach przydadzą się również w każdej pracy biurowej wymagającej prowadzenia i porządkowania obszernej dokumentacji
  • archiwa państwowe i niepaństwowe

KWALIFIKACJE: EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03 Opracowywanie materiałów  archiwalnych

CYKL KSZTAŁCENIA: 2 lata