Rejestratorka medyczna

Podczas nauki na tym kierunku poznasz sposoby działania placówek medycznych od strony administracyjnej. Do obowiązków rejestratorki medycznej należy umawianie terminów wizyt, prowadzenie dokumentacji medycznej, kierowanie pacjentów do odpowiednich pracowników lub placówek medycznych.

Cena: 129zł/m-c

Czas trwania: 1 rok

Tryb nauczania: zaoczny

Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Szkół PRESTIŻ

Perspektywy pracy:

  • Gabinety lekarskie
  • Kliniki
  • Szpitale
  • Przychodnie
  • Specjalistyczne poradnie