Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się prowadzeniem rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do jego obowiązków należy również przygotowanie oraz przedkładanie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń.

CYKL KSZTAŁCENIA: 1,5 lata (3 semestry)

KWALIFIKACJE: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

PRESPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa jako pracownik ds. BHP
  • firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP