Technik administracji

Praca na stanowisku technik administracji polega na interpretacji przepisów prawnych, przygotowywaniu projektów umów, regulaminów, instrukcji, decyzji oraz wszelkich innych dokumentów prawnych. W pracy należy posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi, dokumentacją księgową oraz biegłą znajomością przepisów.

CYKL KSZTAŁCENIA: 2 lata

KWALIFIKACJE: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • administracja rządowa
  • przedsiębiorstwa
  • organizacje społeczne