Liceum Ogólnokształcące:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej
  • umowa i kwestionariusz osobowy - kandydat wypełnia na miejscu
  • dwie fotografie
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego , o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń


Szkoła Policealna:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • umowa i kwestionariusz osobowy - kandydat wypełnia na miejscu
  • dwie fotografie
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego , o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki        

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.