Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • placówki pomocy społecznej;
  • środowisko zamieszkania podopiecznego;
  • MOPS, MOPR.

KWALIFIKACJA: SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych

CYKL KSZTAŁCENIA: 1