Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej to osoba pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, na co dzień mieszkających w całodobowych instytucjach. Jeśli zastanawiasz się, jaki zawód wybrać, żeby robić coś pożytecznego  i mieć przy tym mnóstwo satysfakcji, zainteresuj się tym kierunkiem.

KWALIFIKACJA: SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

CYKL  KSZTAŁCENIA: 2 lata

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych,
  • dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny)
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.