Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej pomaga seniorom w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań             i zwiększania samodzielności życiowej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • hospicja        
  • domy opieki
  • ośrodki pomocy społecznej
  • opieka nad seniorami w domach prywatnych

KWALIFIKACJA: SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

CYKL KSZTAŁCENIA: 2 lata

TRYB NAUCZANIA: dzienny