Kursy i szkolenia

Szkoły Prestiż we współpracy z Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „ POMERANIA „ w Chojnicach z Wydziałem zamiejscowym w Starachowicach prowadzi nabór na STUDIA PODYPLOMOWE

NAJLEPSZA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W CAŁYM REGIONIE

BEZ PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

DOŁĄCZ DO NAS! STUDIUJ W KIELCACH, OPATOWNIE LUB SANDOMIERZU!

NABÓR TRWA! START POŁOWA PAŹDZIERNIKA

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2021/2022

ZAJĘCIA I EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ NA MIEJSCU

ZAJĘCIA RÓWNIEŻ W FORMIE ONLINE

STUDIA PODYPLOMOWE

O studiach:

1. Studia trwają 3 semestry

2. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych w toku studiów

3. SŁUCHACZE NIE PISZĄ PRACY NA ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

4. Koszt jednego semestru - 1400 zł (możliwość negocjacji rat)

5. Zajęcia prowadzone w formie hybrydowej (osiem zjazdów w semestrze, w tym 3 w formie online)

6. W przypadku grupy 15 osobowej z jednej szkoły możliwość realizacji zajęć w placówce.

TEL KONTAKTOWY: 530 245 838

PEDAGOGIKA (3 SEMESTRY)

- Doradztwo zawodowe,
- Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, - Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu,
- Edukacja włączająca ,
- Etyka,
- Integracja sensoryczna,
- Interwencja kryzysowa,
- Logopedia,
- Mediacje i negocjacje,
- Pedagogika korekcyjna (diagnoza i terapia pedagogiczna),
- Pedagogika opiekuńczo wychowawcza,
- Plastyka,
- Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne,
- Resocjalizacja i socjoterapia,
- Surdopedagogika,
- Technika
- Tyflopedagogika,
- Wychowanie do życia w rodzinie,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

ADMINISTRACJA (2 SEMESTRY)


- Organizacja i zarządzanie w administracji,
- Administracja publiczna,
- Administrowanie i zarządzanie małym przedsiębiorstwem, - BHP,
- Zarządzanie kryzysowe,
- Ochrona informacji,
- Grafika i multimedia,
- Logistyka służb mundurowych,
- Zarządzanie służbą zdrowia.

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”, oprócz szerokiej oferty studiów licencjackich i magisterskich, zapewnia także różnorodność wyboru studiów podyplomowych. Umożliwia wybór właściwego kierunku, z obszarów zarówno nauk humanistycznych, jak i społecznych.
Celem kształcenia podyplomowego jest zgłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają naukowcy i nauczyciele akademiccy oraz praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

Dzięki starannie przygotowanym programom, absolwenci studiów podyplomowych PWSH ”Pomerania” są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wielu słuchaczy studiów podyplomowych korzysta z dogodnych warunków finansowania nauki przez urzędy pracy oraz pracodawców, którym zależy na wysoce wyspecjalizowanej kadrze.

Powszecha Wyższa Szkoła Humanistycza „ POMERANIA „ w Chojnicach Wydział zamiejscowy w Starachowicach
27-200 STARACHOWICE, UL. STANISŁAWA WIGURY 18

TEL KONTAKTOWY: 530 245 838

 


KURSY I SZKOLENIA: