Cykl kształcenia: 2 lata
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Przedmioty nauczania w szkole policealnej
Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
Język obcy w administracji
Podstawy prawa pracy
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa administracyjnego
Finanse publiczne
Wykonywanie prac biurowych
Postępowanie w administracji

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: Z.3 - ochrona osób i mienia

Przedmioty nauczania: 
- podstawy przedsiębiorczości
- podstawy prawa w ochronie osób i mienia
- BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
- podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
- język obcy w ochronie osób i mienia
- ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
- zabezpieczenie imprez masowych
- ochrona osób 
- konwojowanie
- wyszkolenie strzeleckie
- techniki interwencyjne i samoobrona

Cykl kształcenia: 1,5 lata (3 semestry)
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:
Podstawy Przedsiębiorczości
Podstawy prawa pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Ergonomia w procesie pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Język obcy w bezpieczeństwie i higienie pracy
Ocena ryzyka zawodowego
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: stacjonarna
Kwalifikacje: Z.09 - świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Program nauczania:
- Wychowanie fizyczne
- Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
- Język obcy w terapii zajęciowej;
- Podstawy psychologii i pedagogiki;
- Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
- Język migowy;
- Podstawy terapii zajęciowej;
- Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
- Prowadzenie terapii zajęciowej
- Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego

Cykl kształcenia: 2 lata
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy / A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Przedmioty nauczania w szkole policealnej:
- podstawy przedsiębiorczości 
- działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznych
- język obcy w kosmetyce
- podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
- kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
- kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: stacjonarna
Kwalifikacje: Z.1 - świadczenie usług w zakresie masażu

Program nauczania: 
- wychowanie fizyczne
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- podstawy działalności gospodarczej
- język obcy zawodowy
- propedeutyka zdrowia
- podstawy psychologii , pedagogiki i socjologii
- I-sza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
- organizacja ochrony zdrowia
- język migowy
- technologie informatyczne
- teoretyczne podstawy masażu
- anatomia z fizjologią
- zarys fizjoterapii
- wybrane zagadnienia kliniczne
- pracownia masażu
- diagnostyka i systematyka ćwiczeń
- metodyka masażu sportowego
- metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
- organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Przedmioty nauczania
Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
Język obcy w rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Wynagrodzenia i podatki
Biuro rachunkowe
Dokumentacja biurowa
Biuro wynagrodzeń i podatków