Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

Przez lata prężnie rozwijamy się, podążając za aktualnymi wymaganiami rynku pracy i potrzebami naszych słuchaczy. Pomaga nam w tym stała, wykwalifikowana kadra, ucząca w renomowanych szkołach dziennych, nowocześnie wyposażone pracownie oraz wieloletnie doświadczenie.

O naszej popularności i renomie na rynku oświatowym świadczy kilkanaście tysięcy zadowolonych absolwentów. W 2011 r. zajęliśmy I miejsce w Rankingu Szkół Niepublicznych w Województwie Świętokrzyskim pod względem zdawalności matur oraz egzaminów zawodowych.

W 2008 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom słuchaczy, utworzyliśmy nasze oddziały w Starachowicach, Opatowie i Sandomierzu, nadal pozostając szkołą kształcącą młodzież i dorosłych województwa świętokrzyskiego.

Zapraszamy do naszej szkoły.