Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: stacjonarna
Kwalifikacje: Z.09 - świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Program nauczania:
- Wychowanie fizyczne
- Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
- Język obcy w terapii zajęciowej;
- Podstawy psychologii i pedagogiki;
- Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
- Język migowy;
- Podstawy terapii zajęciowej;
- Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
- Prowadzenie terapii zajęciowej
- Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego

Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 
- dwa zdjęcia 
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- kwestionariusz osobowy słuchacza (do uzupełnienia w sekretariacie Szkoły) ZAPRASZAMY  ? ?  ? ?  ?