Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: zaoczna
Kwalifikacje: A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Przedmioty nauczania
Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
Język obcy w rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Wynagrodzenia i podatki
Biuro rachunkowe
Dokumentacja biurowa
Biuro wynagrodzeń i podatków

Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie. Polska jest w tej chwili jednym z największych centrów outsourcingowych usług rachunkowych w Europie. Specjalistom w tej dziedzinie nie grozi utrata pracy z powodu rozwoju technologicznego. Jeśli chcesz mieć pewną pracę, jesteś zorganizowany i skrupulatny, masz umysł ścisły, lubisz mieć możliwość wyboru, ten kierunek jest dla Ciebie. Po jego ukończeniu będziesz miał wiedzę, która pomoże Ci nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności, a nawet zarządzaniu kosztami w życiu prywatnym.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 
- dwa zdjęcia 
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- kwestionariusz osobowy słuchacza (do uzupełnienia w sekretariacie Szkoły) ZAPRASZAMY  ? ?  ? ?  ?