Asystent osoby niepełnosprawnej

Na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej dowiesz się, jak tworzyć program rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej oraz jak doradzać jej w zakresie usług medycznych, zawodowego przekwalifikowania i integracji ze środowiskiem. Nauczysz się, w jaki sposób aktywizować te osoby oraz planować, kontrolować                     i oceniać indywidualny plan pomocy. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu współpracy z mediami, która ułatwia poszukiwanie sponsorów w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • ośrodki i domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy
  • warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze

KWALIFIKACJA : SPO.01. Udzielnie pomocy i organizacja w wsparcia osobie niepełnosprawnej

CYKL KSZTAŁCENIA: 1 rok

TRYB NAUCZANIA: dzienny